vytvoreno 23.08.2017

  • Migrace fyzického serveru do MS Azure
  • Migrace klasického office do moderního office 365
  • Spolehlivé zálohování Azure Backup
  • Inovace stávajících pracovních stanic na Intel Compute stick 2016 s Windows 10